Vrijwilligerswerk bij Museum Hoeksche Waard ... iets voor u?

Onze visie op het vrijwilligerswerk

Voor de vrijwilliger is het werk in het museum een zinvolle vrijetijdsbesteding. Zij nemen taken op zich die ze leuk vinden, waar ze een uitdaging in zien of waar ze eerder nooit aan zijn toe gekomen. Vrijwilligerswerk kan ook bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling.
Het werken met vrijwilligers is voor het museum een bewuste keuze omdat ze betrokken en enthousiast zijn, een schat aan levenservaring meebrengen, veelal uit de lokale gemeenschap komen waardoor ze gemakkelijk contact leggen met andere lokale organisaties, instanties of individuen.

Natuurlijk werkt het museum ook uit financiële overweging graag met vrijwilligers. Dankzij de inzet van maar liefst meer dan 100 vrijwilligers bij Museum Hoeksche Waard, kunnen we veel meer werk verzetten. Zij vormen het fundament van de organisatie.

Iets voor u??

Heeft u tijd beschikbaar naast uw baan of bent u gestopt met uw actieve loopbaan, denk dan eens na of vrijwilligerswerk bij Museum Hoeksche Waard iets voor u is. U bent dan gezellig en nuttig bezig, individueel of in een team op een bijzondere werkplek die van historisch belang is binnen de Hoeksche Waard. U bent onderdeel van een dynamisch museum waar we, naast de vaste inrichting, ieder jaar een nieuwe expositie voorbereiden, opzetten en voor het publiek openstellen.

Voor iedere vrijwilliger wordt een ongevallenverzekering afgesloten en een WA-verzekering voor schade aan derden.

De mogelijkheden van vrijwilligerswerk bij ons museum

De meeste vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden binnen één of meerdere werkgroepen. Iedere werkgroep wordt geleid door een coördinator. Er zijn leidinggevende, uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden op gebied van behoud en beheer van de collectie, publieksgerichte activiteiten zoals educatie, presentatie, rondleidingen, communicatie, promotie, receptie/museumwinkel en bediening bij evenementen. Daarnaast ook facilitaire activiteiten, administratieve, financiële, secretariële en niet te vergeten op gebied van technisch onderhoud en ICT.

 Op gesprek

De coördinator vrijwilligerswerk binnen het museum voert een eerste gesprek met de nieuwe vrijwilliger. Hierbij wordt men geïnformeerd over het museum, wordt bekeken of de motivatie, de wensen en de mogelijkheden van de vrijwilliger overeenkomen met de plaatsingsmogelijkheden binnen het museum. Indien nodig bespreekt men een inwerkprogramma met de betreffende werkgroep coördinator. Na gebleken interesse om de functie te gaan vervullen wordt een vrijwilligersovereenkomst opgesteld, waarin de gemaakte afspraken, verzekeringen, etc. zijn vastgelegd.

 Behouden van vrijwilligers

Doordat iedere groep werkt onder leiding van een coördinator is er  ondersteuning voor de vrijwilliger. Er wordt overlegd of er zelfstandig of in teamverband gewerkt wordt, op welke tijdstippen, hoeveel uur per week, door de week en/of in het weekend.
Een vrijwilliger kan individueel of met een heel team een training volgen. Een paar maal per jaar wordt er een vrijwilligersavond georganiseerd, soms met een thema, maar in ieder geval bedoeld om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet en de mogelijkheid te bieden ook vrijwilligers van andere werkgroepen te spreken.

 Museum Hoeksche Waard drijft op vrijwilligers!

Hieronder vindt u alle openstaande vacatures. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de HR-coördinator vrijwilligerswerk.


Kies hier onder de gewenste vacature.

Medewerker PR en Communicatie

1 open vacatures

Museum Hoeksche Waard zoekt een medewerker PR en communicatie......

 

Taakomschrijving

 • Uitvoeren en (mede)initiëren van de communicatie-uitingen van het museum.
 • Bijhouden en optimaliseren van de sociale media kanalen.
 • Verzamelen van content voor de sociale media.
 • Onderhouden en beheren van persrelaties.
 • Maken van voorstellen met betrekking tot het communicatiebeleid.
 • Inzet bij de promotie van het museum tijdens eigen of externe evenementen.
 • Aanwezig zijn bij lezingen voor het maken van promotie voor het museum.

De werkzaamheden worden vrij zelfstandig verricht, maar u zult veelvuldig contact en overleg hebben met de directeur en met coördinatoren van de diverse werkgroepen van het museum. Daarnaast zult u de coördinator van de Promotiegroep ondersteunen bij diens werkzaamheden inzake promotie- en media aangelegenheden.

           

Werktijden:

Qua inzet kan globaal gesteld worden dat er voor 1 à 2 dagen per week werkzaamheden zijn. Deze kunnen worden uitgevoerd op het secretariaat, dat gehuisvest is in het voorhuis van de museumboerderij.

Gezien de aard van de werkzaamheden en actualiteit kunt u eventueel ook (gedeeltelijk) vanuit huis werken.

 

Wat vragen wij?  

 • Iemand die duidelijke en vlotte teksten kan schrijven in elke gewenste vorm, zowel voor digitaal gebruik als (sociale) media.
 • Representatief is en goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden bezit.
 • Iemand die zelfstandig kan werken en een actieve, betrouwbare en flexibele instelling heeft.
 • Vertrouwt is met het werken met computers, sociale media, website of dit wil leren.
 • Bereid is tot samenwerken met andere werkgroepen.
 • Zorgvuldige werkwijze en integer in het omgaan met de te verwerken informatie.

 

Bij de werkgroep Promotie zijn 4 vrijwilligers werkzaam.

 

Wat bieden wij?

 • Een bijzondere werkplek die van historisch belang is binnen de Hoeksche Waard, met gezellige en enthousiaste collega's.
 • Ongevallenverzekering en WA-verzekering voor schade aan derden.      


Hofweg 13
3274 BK Heinenoord
Nederland
19-08-2022 09:53:22